Głośna sprawa odszkodowań – czyli o uchwale Sądu Najwyższego w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania

warsaw-okecie-cargo-terminal-27-05-2010

Dziś Sąd Najwyższy w składzie powiększonym (aż siedmioosobowym) wydał bardzo ważną uchwałę dla tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy mieszkają na terenie obszaru ograniczonego użytkowania (w skrócie OOU). Stan prawny jest niestety dość zawiły.

 

Otóż obecnie obowiązujący OOU powstał na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 76/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Obejmuje m.in. część dzielnic Włochy, Ursus, Ursynów, Bemowo. Na podstawie ww. uchwały w związku z art. 129 ust. 2 prawa ochrony środowiska w obliczu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (tutaj: potencjalnie hałasujące nad nią samoloty) jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Jednakże zgłoszenie roszczeń powinno nastąpić w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie OOU. Powyższy termin ma charakter terminu zawitego, co oznacza, że roszczenia niezgłoszone w tym terminie wygasają.

Powodem w sprawie był właściciel jednej z takich nieruchomości, który żądał odszkodowania właśnie w związku ze spadkiem wartości swojej nieruchomości. Sprawa znalazła swój finał aż w Sądzie Najwyższym.

Strona pozwana podnosiła zarzut upływu terminu zawitego na zgłoszenie roszczeń. Wskazywała, że przed 2011 r. w Warszawie obowiązywał OOU wprowadzony na podstawie rozporządzenia nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (weszło ono w życie w dniu 24 sierpnia 2007 roku). Zasięg tego obszaru był oczywiście mniejszy niż obecnego.

I teraz dochodzimy do sedna problemu – spór dotyczy przede wszystkim tego, do kiedy obowiązywało ww. rozporządzenie. Zasadniczo wskazywano tu 3 różne terminy:

  1. 15 listopada 2008 roku,
  2. 15 listopada 2010 roku,
  3. 4 sierpnia 2011 r., czyli dzień wejścia w życie uchwały nr 76/11.

Określenie tej daty jest kluczowe. Jeżeli przyjąć wersję C (rozporządzenie przestało obowiązywać dopiero w dniu wejścia w życie uchwały nr 76/11), to trzeba by uznać, że  obecny OOU jest kontynuacją poprzedniego. W konsekwencji termin do zgłoszenia roszczeń należałoby liczyć od dnia  24 sierpnia 2007 r. – czyli przykładowo p. Jan Lotniczy mógłby zgłosić się po odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości wyłącznie do 24 sierpnia 2009 r.

Dziś SN uznał, że:

Rozporządzenie nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 4276) obowiązywało do dnia wejścia w życie uchwały nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego nr 128, poz. 4086).

Nie znamy jednak motywów uzasadnienia, ale o sprawie na pewno będziemy jeszcze pisać.